Пестете ни времето

Жанр: театрална постановка
Автор: по Чудомир
Режисьор: Десислава Боева
Костюми: Ива Кънева
Хореография: Владислава Боева
Участват: Милена Илиева, Петко Каменов, Кънчо Кънев, Никола Мутафов

Пестете ни времето! – спектакъл по спомени, разкази, писма и статии на Чудомир. Представлението включва познати и непознати страни на Чудомировите текстове и е мултижанрово ориентирано. Творчеството на писателя е философски трамплин, чрез който човекът надскача проблемите си и намира път към промяна на своята гледна точка и на себе си. Този трамплин талантливият творец създава чрез хумора, използвайки го не просто като обикновена смешка. Така с лекота се преминава през голямото и малкото, важното и маловажното, великото и обикновеното.

Програма

Театър Ателие 313
28 февруари: 20:00