Преди карая (на света)

Жанр: пърформанс
Автор: Ива Свещарова и Вили Прагер
Сценография: Ралица Тонева
Музика: Емилиян Гацов – Елби
Участват: Мирослава Захова, Нейтън Купър, Ива Свещарова и Вили Прагер

След като изследват теми като срама (shamebox, взел Икар през 2018), щастието и това, как се „предизвиква“ (Произведение за щастие, отново взел Икар, но през 2019), както и миграцията в търсене на по-добрия живот (A better life), днес супердуото Прагер – Свещарова поглежда към темата за Aпокалипсиса.

Разбира се, пърформансът им стъпва върху събитията от последната година, като повдига важен въпрос: можем ли да преоткрием нови начини на живот и да бъдем внимателни към себе си и към другите? За да намерят отговор, те се гмуркат в текста на хърватската драматуржка Ивана Ивкович и заедно с Мирослава Захова и Нейтън Купър започват да изследват катастрофите в човешкия живот чрез 3D фигури на собствените си тела. По-конкретно: на място.