Прелетни птици – социален плейбек театър


Проектът Прелетни птици – социален плейбек театър е насочен към работа с украински бежанци, дошли в България, за да потърсят убежище от ужасите на войната. Целта е да се създадат възможности за активна интеракция между бежанците, да се създаде защитена среда за тях, в която да общуват, споделят и да се подпомагат чрез изкуство и креативни процеси. Да се сътвори творчески продукт, импровизационно представление с музикални форми в него чрез споделен креативен процес.

Плейбек театърът е подходящ начин за генериране на подкрепа. Да разберем другия и да слушаме открито без предразсъдъци, и предварителна нагласа. Историите на хората от публиката се превръщат в сценарии на представленията. Тези разкази биват спонтанно изиграни и озвучени от актьорите и музикантите на сцената веднага след тяхното споделяне. Названието му „плейбек“ идва от превод на английски „да върнеш обратно историята на разказвача – изиграна“