Приказливко в страната на думите

Жанр: театрална постановка, за деца
Автор: Валерия Минева-Лира
Режисьор: Валерия Минева-Лира
Сценография: Славка Георгиева
Костюми: Славка Георгиева
Музика: Ян Руменин
Участват: Ванина Попова/ Валерия Минева-Лира, Силвия Боева/ Надежда Петкова, Любен Попов, Гордан Коев

Страната на думите всяка дума има значение, а лъжите никога не минават без последици.