Жанр: театрална постановка
Автор: Авторски спектакъл на Куклен театър Мерлин, Германия
Режисьор: Димитрис Стаму
Участват: Димитрис Стаму, Деми Папада

Постановка на Куклен театър Мерлин, Германия. Сюрреалистичен спектакъл между черната комедия и театъра на абсурда. Само на два квадрата животите ни се разгръщат, животите, които никога не сме живели…
Използвайки естрадни кукли и кинематографичен разказ, актьорите остават невидими за зрителя, докато управляват куклите.Може също да ти хареса