Принцесата и свинарят

Жанр: театрална постановка, за деца
Автор: Х. Кр. Андерсен
Режисьор: Мария Банова; Драматургия: Панчо Панчев
Сценография: Рада Петрова
Участват: Соня Ботева, Наталия Василева, Димитър Николов, Румен Караманов

В чистото детско съзнание на принцесата е натрапено, че „тя не обича нищо истинско”. Това е причина детето да не вижда нещата около себе си със своите очи, а с очите на другите. Красивата клетка, в която живее принцесата, е още една причина тя да не вижда истинския свят и истинските неща от живота. Но както във всяка приказка, и в тази идва красивият принц, за да спаси едно заблудено сърце. Чрез любовта принцесата открива не само истинските човешки чувства, но и истинският свят около нея. Открива, че всичко истинско е по-хубаво, и птиците, и цветята….Може също да ти хареса