Рилският пустинник

Жанр: театрална постановка
Автор: Тихомир Павлов
Музика: Отец Кирил Попов
Участват: Ириней Константинов. Атанас Младенов, Ангел Христов, Владимир Илисавский, Иван Радев, Димитър Станчев, Николай Петров, Веселин Михайлов, Стефан Владимиров, Тодор Котопанов, Велислав Нинов

Спектакълът се посвещава на 70-годишнината от възстановяването на Българската патриаршия. Рилският пустинник е музикална поема в две действия и десет картини.

Събитията в постановката се развива в края на IX и първата половина на X в. в средищната Средецка област на тогавашното българско царство. Като историческо време това е златният век на България, при управлението на царете св. Борис-Михаил, Симеон Велики и св. Петър. Из цялата българска земя се строят църкви и манастири, а православната християнска вяра процъфтява. Това е епоха и на велики духовни завоевания, и на гръмки победи. Всичко това е в пълен контраст с категоричния отказ на младия и дивен Йоан от всичко земно. След смъртта на своите родители той раздава имуществото си на нуждаещи се и напуска „лъжовний мир“, в който вече са тръгнали първите разделения и боричкания за надмощие. Географският ареал на живота и подвизите на св. Иоан включва Осоговската планина, поречието на Струма, Витоша и Рилската пустиня.

Програма

Софийска опера и балет
26 юли: 21:00 (Площад "Св. Александър Невски")
27 юли: 21:00 (Площад "Св. Александър Невски")
28 юли: 21:00 (Площад "Св. Александър Невски")


Може също да ти хареса