Римлянин

Автор: Поло Оконе
Участват: Поло Оконе

В динамиката на всекидневието, да спрем своя ритъм и да се вгледаме в заобикалящите ни образи и в следите и символите на времето е потребност, от която се нуждаем всички. Илюзия или реален образ облечен в пулсираща светлина или по-скоро сянката на реминисценция от минали събития или културни артефакти?

Тялото е движение, ритъм, илюзия, един мистичен танц в пространствените величини на времето.

Проектът на Поло Оконе представлява визуална интеракция, в която е вплетен по иновативен начин разпознаваем за публиката сюжет. С плавни движения и обмислени ракурси, пърформънсът постепенно ни въвлича в динамиката на бързо сменяща се наистена с много цвят и блясък светлина.

В основата на спектакъла е бавното разгръщане и движение на образа, илюзията на силуета и субективния акт, който символично прескача времена и епохи, като същевременно доближава границите на създадената фабула и персоналния изказ.