Той е принуден да се крие в изгнание и след много приключения стига до Китай. Там се влюбва в императорската дъщеря, но за да се ожени за нея, трябва да отговори на гатанките ѝ или да загуби главата си. Принцесата е поставила тези условия, за да избегне нежелан брак и с надежда, че ако има принц достоен за нея, той ще може да ги изпълни.
Принц Калаф от своя страна трябва за извърви дълъг път към съзряването и мъдростта, да придобие познанието за седемте стъпки на любовта и чак тогава да се отправи към изпитанията, за да спечели ръката на принцесата. Само този, който премине през всичките седем стъпки на любовта, може да изпита пълното сливане с другия и да изрече като персийския софист и поет Амир Хусроу думите : „Аз станах теб, а ти мен, аз съм тялото, ти душата, за да не може никой да каже след това, че ти си някой, а аз друг.“