Сегашно: перфектно

Жанр: театрална постановка
Автор: Jan Mocek
Режисьор: Jan Mocek
Музика: Matouš Hekela
Превод: Irina Andreeva, Tinka Avramova
Фотографи: Adéla Vosičková

От времето на византийските войници, натоварени с отговорността да премахнат портрета на Христос от Бронзовата порта до Императорския дворец, до атаките на суфражетките срещу изкуството в британските галерии, до днешните активисти, събарящи колониални статуи на Запад. Наред с доминиращите образи, икони и разкази, винаги е имало алтернативни конкуриращи се такива, готови да оберат излишъка в подходящия момент. Наред с фанатичните иконоборци, безкомпромисно унищожаващи всички признаци на враждебна идеология, имаше паралелна тълпа от също толкова фанатични иконоборци, които защитаваха съществуващите символи до последния си дъх.

Present: perfect е представление, което изследва иконоборческите жестове днес, чрез които се свързваме със символите от собственото ни минало, кoито са сформирали на нашата културна идентичност. Изпълнителите Ирина Андреева и Тинка Аврамова ни развеждат из музей с ценни исторически предмети в колекцията си, но те само отбелязват различни версии на важни исторически събития и вече е трудно да се разграничи кои са важни, кои е хубаво да помним и кои е по-добре да забравим. Представителните пространства на почтената институция на паметта бавно се превръщат в причудлива „стая на яростта“, където отдавна отминали събития се трансформират в най-актуалното настояще, а забравената история се превръща в ракетна стрелба за настоящето.Може също да ти хареса