Сонетът

Жанр: театрална постановка

Поетично-визуалният спектакъл Сонетът, вдъхновен от сонетната форма и нейната роля и значимост днес, оживява за първи път на камерна сцена Славянска беседа на 27 февруари. Той съчетава мултимедийни визии, куклено-театрални форми за възрастни и музика и повдига въпроси за ролята на товрчеството и любовта в живота на съвременния човек. Дали изкуството е преходно и как можем да изразяваме себе си чрез него са другите два важни проблема, върху които размишлява представлението.

Сонетът е резултат от едноименното ателие на Асоциация за изкуство и младежки инициативи Студията, а целта му е да реабилитира сонетната форма на модерната сцена и да стимулира личното творчество през куклено-театралните форми. Спектакълът е творческа провокация насочена към младата публика като съвременен опит да се припомни обичания от Шекспир жанр.