Soundscape Stories

Soundscape Stories е най-новият музикален проект на Вероника Табакова, позната още и с артистичния си псевдоним Rønja. Този аудио-визуален спектатакъл е в колаборация с E.U.E.R.P.I (Мирян Колев) и Flying Person (Георги Божинов) и представлява пърформанс, който комбинира видео и аудио записи от терен на различни места в България. Записите са съчетани с музика от електро-акустични инструменти и целят да запечатат звуковата история на разнообразни физически пространства.

За да се докоснем максимално до историите на различните пространства, Яна Меламед -4olix е включила и своите дигитално генерирани визуализации. Интердисциплинарният характер на пърформанса представя по-един вълнуващ начин една нова методология в музикалното проучване, свързана с взаимовръзката между човека и пространството, което обитава. Проектът едновременно изследва влиянието на човека върху околната среда, но и това на околната среда върху човека. Личното (дома), социалното и общественото пространство в живота на човека (сгради, градска среда), както и вътрешното пространство, това което е свързано със себеопознанието са някои от водещите теми, разгледани в този мултимедиен пърформанс.Може също да ти хареса