Сцени на разсъмване

Автор: Юлиана Сайска
Сценография: Ралица Тонева
Костюми: Ралица Тонева
Музика: Елица Алексиева
Фотографи: Мартин Атанасов
Участват: Елена Димитрова, Яна Мороз, Юлиана Сайска, Елица Алексиева, Велислав Павлов

Сцени на разсъмване е оратория за човешката безпомощност и страха от загубата на човека до нас. Втурваме се в търсене на копнежите и илюзиите, на пробуждането и силата на съпътстващата го утеха.

Монолозите в спектакъла са частично документални, а публиката е предизвикана със сцени на смърт, еротика, личен срам и желания. Сцената се превръща в лаборатория за психодрама, напълно видима за всички присъстващи.