Тъй рече „Заратустра“

Жанр: танцово представление
Сценография: Нина Пашова
Костюми: Нина Пашова
Хореография: Мила Искренова

Човек е едно въже, вързано между животното и Свръхчовек – въже над бездна ….

Спектакълът на Мила Искренова е интуитивно и артистично отражение на най-известната философска поема на  немския философ Фридрих Ницше, освобождаващо  го от натрупаните във времето манипулативни и спекулативни тълкувания. Спектакълът се подчинява на музикалната структура, като всеки от епизодите развива различен визуален принцип. Танцьорите пътуват през осем последователни нива като едно колективно тяло, което преминава през различни състояния и образи, отразяващи по съвременен начин идеите на Заратустра.