Трите прасенца

Жанр: театрална постановка, за деца
Режисьор: Валентин Владимиров
Сценография: Юлия Лачева
Музика: Станимир Иванов
Участват: Гергана Анмахян, Женя Георгиева, Алекс Анмахян

Трите прасенца вече са големи и трябва да си построят нова къщичка. След редица премеждия, те научават най-важния урок – ако си помагат, ако са задружни в игри и в беди, дори Вълкът не е толкова страшен.