Църква за вълци

Жанр: театрална постановка
Автор: Петър Анастасов
Режисьор: Стефан Спасов
Сценография: Димитър Митев; Мултимедия: Красимир Янев
Участват: Христо Мутафчиев

Сюжетът на пиесата разглежда семейството като съвкупност от души и характери, които се борят със своите недостатъци и пречки. Бащиният дом, който при други обстоятелства би трябвало да събира наследниците около себе си, се превръща в арена за жестоки сблъсъци. Непочтеност, самолюбие, неразбирателства и отчуждение сред близки хора се изплитат в сложна мрежа от драматични събития. Постановката ни предоставя възможността да се замислим върху собствената си душевна сложност, изправя ни пред въпроси за вярност и предателство, семейни връзки и ценности.