В очакване на Годо

Жанр: театрална постановка
Автор: Самюъл Бекет
Режисьор: Иван Урумов
Сценография: Нина Пашова
Костюми: Нина Пашова
Музика: Добрин Векилов - Дони
Участват: Георги Къркеланов, Иван Радоев, Юлиан Вергов, Моньо Монев

Драмата на Бекет търси цялото знание за битието единствено в човека. Кризата на идентичността е продължена в кризата на езика.

За Бекетовите персонажи важи признанието, което авторът прави за себе си: „Нямам какво да кажа, нямам с какво да го кажа, но не мога да говоря“. Езикът не изразява личността и не съобщава нищо сигурно. Той служи просто за средство за комуникация, от която не произлиза нищо освен самота.

Програма