Виновният

Жанр: театрална постановка
Автор: Димитър Димов
Режисьор: Юрий Дачев
Сценография: Радина Близнакова
Костюми: Радина Близнакова
Музика: Асен Аврамов
Участват: Стоян Пепеланов, Илиана Коджабашева, Христо Чешмеджиев, Емануела Шкодрева, Виктория Колева, Павел Иванов, Ева Данаилова

Горчива комедия на нравите, в която режисьорът умело изправя актьори и зрители пред въпроса – ние или времето сме „виновният” и кани всички на едно пътуване към себе си с очарованието на някогашния хайлайф на стара София, с дъх на любов и театралност, с истината, че всички сме склонни да казваме на другите единствено това, което не можем да скрием

Виновният е пиеса, в която героите често повтарят: „Времето беше такова“. Произнасят го като обяснение, оправдание, оневиняване…Този опит да прехвърлим на времето отговорността за собствените си компромиси, всъщност е нелоша с удобствата си роля, която играем пред самите себе си. Само че никое време не е достатъчно виновно, за да ни направи напълно невинни.

Димитър Димов пише Виновният в епоха, прегърбена от вини. Към многото й чудовищни изкривявания принадлежи и едно, която сякаш забравихме най-лесно: лицемерната безпрекословност, с която отричаме или пренебрегваме непредвидимата сила на чувствата. Героите в тази история се блъскат в страхове, ограничения, илюзии и клишета от края на петдесетте години. Странна, много самотна в българската драматургия пиеса е „Виновният“, отбелязва Юрий Дачев. С необяснимостта на привличането между героите, с неизбежните катастрофи, с непроизнесените откровения. Но продължаващото ни неразбирателство относно подялбата на вина: нашата собствена и другата, на времето, прави този текст жив и съвременен.