Зарови ме в небето

Жанр: театрална постановка
Автор: Александър Чакъров
Режисьор: Анастасия Събева
Участват: Августина-Калина Петкова, Елена Нацариду, Надежда Колева

Спектакъл, неразривно свързан с кървавата балканска история и една нейна не толкова подлагана на интерпретации страница – Илинденско-Преображенското въстание. Докато мъжете са погълнати от родовия си дълг, жените са оставени сами на себе си с нестихващите си копнежи към щастие и реализиране на любовта, която изпълва живота. Техните възторзи и разочарования, ежедневните драми и огромните им трагедии изтъкават плътта на спектакъла, а мълчанието им, свързано с нас през времето, носи болката на смъртта и разрухата, на пропиления живот и краха на мечтите.