Зимна приказка

Жанр: театрална постановка
Автор: Уилям Шекспир
Режисьор: Лилия Абаджиева
Сценография: Васил Абаджиев
Костюми: Васил Абаджиев
Фотографи: Иван Абаджиев
Участват: Свежен Младенов, Йордан Ръсин, Георги Златарев, Боян Младенов, Георги Власев, Навид Афзали, Габриел Петков, Калоян Бочев, Васил Витанов

Творчеството на Шекспир е вселена, път за себепознание и изследване на човешката природа. Той поставя героите си в гранична ситуация, там където абсурдът, надеждата и смъртта си разменят реплики.

Шекспир ни кара да вярваме, че съществува известна точка на духа, от която нататък животът и смъртта, реалното и въображаемото, божественото и демоничното престават да бъдат схващани като противоречия. През поезията на приказното той изразява вътрешния свят на героите си през всичките имбездни и копнежи. Със Зимна приказка той съчувства на човека в неговите падения и оневинява греховете и злодеянията му.

Една история за любов, власт и безпричинна, разрушителна ревност, покаяние и опрощение. Приказка, в която доброто надмогва злото и възстановява погубената хармония. Вълшебна приказка за духове и чудовища и любовта като романтичен призив към възвишеното.