Душа: Пробуждане

Жанр: улично представление
Автор: Елена Пап, Пламен Радев
Режисьор: Елена Пап
Музика: Композитори: Йордан Владев и Силдар Борисов (Дари)
Участват: Елена Пап, Пламен Радев, Жан Илиев, Иван Недялков, Диана Иванова, Петко Вътев, Ели Колева, Диана Петрова, Михаела Заимова, Ася Ланзети, Давид Колев, Виктория Иванова

Представление на Жар театър. Формацията има специфично присъствие в театралния живот на страната. Създадена през 1994 от режисьорския тандем Елена Пап и Пламен Радев, независимата формация е от водещите в България в сферата на пантомимата и театъра на открито, в рамките на който развиват жанра на огнената драма. Той се характеризира със синтез между изкуство на мима и огненото изкуство. В своите спектаклите Жар театър използват също маски и кукли, огнени картини, персонажи на кокили, карнавални изпълнителски техники, а често и музика на живо.
В множество поетични и философски текстове Огънят е проявление и символ на Духовността. Светлината на Огъня огрява пространството и прогонва тъмнината – точно както Духовността огрява човешкия живот. Тази метафора е в основата на спектакъла, чийто език е поетичен и иносказателен, но разбираем за всекиго.
Трудно и непредвидимо е пътешествието на Душата. Устремена към Светлина и към своята Свобода – тя извървява дълъг път…