Епископска базилика на Филипопол

  • Пловдив бул. Княгиня Мария Луиза 2

Епископската базилика на древния Филипопол е един от най-големите и значими в европейски мащаб археологически обекти и културно-исторически паметници.