Едно независимо пространство за откриване и изследване на нови театрални естетики, за осъществяване на представления, премиери, ателиета, лаборатории.