Драматичен театър Пловдив

Програма

02 октомври |понеделник|: 19:00 (Камерна зала)
30 октомври |понеделник|: 19:00 (Камерна зала)

03 октомври |вторник|: 19:00 (Голяма зала)

11 октомври |сряда|: 19:00 (Голяма зала)

12 октомври |четвъртък|: 19:00 (Камерна сцена)
25 октомври |сряда|: 19:00 (Камерна сцена)

16 октомври |понеделник|: 19:00 (Камерна зала)

17 октомври |вторник|: 19:00 (Голяма зала)

18 октомври |сряда|: 19:00 (Голяма зала)

19 октомври |четвъртък|: 19:00 (Камерна зала)

19 октомври |четвъртък|: 19:00 (Голяма сцена)

20 октомври |петък|: 19:00 (Камерна сцена)

23 октомври |понеделник|: 19:00 (Голяма зала)

24 октомври |вторник|: 19:00 (Камерна зала)

25 октомври |сряда|: 19:00 (Голяма зала)

26 октомври |четвъртък|: 19:00 (Камерна зала)

27 октомври |петък|: 19:00 (Камерна зала)

27 октомври |петък|: 19:00 (Голяма зала)

31 октомври |вторник|: 19:00 (Камерна зала)

31 октомври |вторник|: 19:00 (Голяма сцена)