Открита сцена е новото име на театър Сълза и смях.