Драматичен театър Стоян Бъчваров

Програма

28 септември |четвъртък|: 19:00 (Основна сцена)
30 октомври |понеделник|: 19:00 (Основна сцена)

30 септември |събота|: 19:00 (Основна сцена)

02 октомври |понеделник|: 19:00 (Основна сцена)

03 октомври |вторник|: 19:00

04 октомври |сряда|: 19:00 (гостува: МДТ К. Кисимов, Велико Търново)

07 октомври |събота|: 11:00 (Основна сцена) | 16:00 (Основна сцена)

10 октомври |вторник|: 19:00 (Основна сцена)

12 октомври |четвъртък|: 19:00 (Основна сцена)

16 октомври |понеделник|: 19:00 (Основна сцена)

17 октомври |вторник|: 19:00 (гостува: ДКТ Шумен)

19 октомври |четвъртък|: 19:00

20 октомври |петък|: 19:00 (Основна сцена)

21 октомври |събота|: 14:00 (Основна сцена) | 18:00 (Основна сцена)

23 октомври |понеделник|: 19:00 (Основна сцена)

24 октомври |вторник|: 19:00 (гостува: ДТ Стара Загора)

26 октомври |четвъртък|: 19:00 (Основна сцена)

27 октомври |петък|: 19:00 (Основна сцена)

31 октомври |вторник|: 19:00 (Основна сцена)