Богат земевладелец в Калифорния решава да си присвои златодобивната мина в съседство. Миньорите са напълно безпомощни, но отнякъде се появява един проповедник, който използва цялата си богоугодна и небогуогодна убедителност, за да откаже подлеца от намеренията му.