Село в северната част на протестантска Германия, 1913-1914. Разказ за децата и младежите от хора, ръководен от селския учител, и за техните семейства: на барона, на иконома, на доктора, на акушерката, на наемните полски работници. Започват да се случват странни инциденти, които постепенно придобиват характера на ритуални наказания. Кой стои зад тях?