Чонтвари

„В този филм действителността е видяна през силна и много своеобразна артистична призма. Сложността на филмовия строеж и поетико-метафоричната стихия в изображението извират от живота и творчеството на унгарския живописец Тивадар Чонтвари Костка, живял в края на 19-ти и началото на 20-ти век, приживе неизвестен, а днес причислен към големите художници на Европа. Името му е обвито с ореол на загадъчност, за живота му се знаят повече легенди, отколкото факти. Затова и филмът се гради върху минимална биографична конкретност…
Необикновена личност, философ, достигнал фантастична свобода на духа, събрал в картините си всички стилистични формули на изобразителното изкуство, той си поставя нечовешки задачи, пророчески, магически – чрез невиждани цветове, чрез огромни сияещи платна и видения, изникващи от притчи и легенди, на границата на реалността и мечтата – да изследва материалността на съществованието, да възвърне уважението към божествената природа. Зад кадър звучат мисли на художника за съдбата на изкуството и за мисията на твореца, уроци към призваните – как да живеят и работят, разсъждения за противоречието между рационалното и ирационалното в творчеството…
Разказът е построен върху разчленяване и смесване на две начала – едното показва въображаемо съвременно битие на актьора, изпълняващ ролята на художника, а другото – собствения живот на Чонтвари. Играта на нашия актьор Ицхак Финци тук е по-богата, по сложна и по-плодоносна отколкото в останалите му филми.
Чонтвари може да бъде причислен към най-високите постижения на кинематографичната изразителност, условност, фантазия, атрактивност.“
Вера Найденова,
КИНОБЕСЕДИ 6/1981