Трагична любов за невярната Нушка
2004, 20′ · Реж. Тарас Ткаченко

Изпепелена земя
2004, 25′ · Реж. Тарас Томенко

Галерия
2001, 10′ · Реж. Тарас Томенко

Закон
2008, 28′ · Реж. Виталий Потрух

Блондинките имат два живота
2004, 5′ · Реж. Вера Яковенко

Мотаейки се
2005, 10′ · Реж. Анатолий Лавренишин

Следващият
2003, 3′ · Реж. Анатолий Лавренишин

Doors
2008, 5′ · Реж. Никита Лишков

Щастието изостава
2008, 3′ · Реж. Анастасия Любченко

Маланка
2008, 3′ · Реж. Сергей Мелниченко

Мечти
2008, 3′ · Реж. Олга Юрасова

Луна
2008, 2′ · Реж. Катерина Чепук