Живи емоционални образи, блестяща актьорска игра в оригинална провокативна интерпретация на българската класика. Те са немили и недраги, но не отчаяни, скитници и голтаци, но горди и свободолюбиви, нехранимайковци за еснафите, герои за потиснатите и унижените. Те са немили-недраги и намират смъртта си в търсене на свободата за
своите сънародници.