Филм, смятан за най-добрия от серията за археолога-авантюрист – суперефектно, шеметно приключение.