Както и да ги наречете (индиго или другояче), децата ни идватна този свят с широко отворени очи, готови да изиграят ролята си в създаването на един свят на състрадание и мир. Много хора вярват, че сме на прага на глобално пробуждане и че децата индиго са тук, за да ни покажат истинския ни потенциал.