Носител на Специалната награда от ХХVІІІ Международен фестивал на планинарския филм в Тренто (1980)
Филм за изкачването на Мария Христова и Методи Савов по Стената на Вихрен.