16-годишната българка Веса не може да говори. Врачка туркиня предсказва, че момичето ще се оправи, ако някой се жертва заради него. Слабоумният племенник на врачката чува това предсказание и тръгва след момичето. Той за пръв път напуска затънтеното си балканско село. Съвременният свят го посреща настръхнал и озлобен. Природната доброта на слабоумния преодолява всички препятствия. Любовта му към момичето е в състояние да го преобрази. Тази любов преобразява и Веса – дотогава изпълнена със злоба към целия свят. Точно когато са се докоснали за пръв път, се сбъдва предсказанието на врачката – слабоумният умира. Ще проговори ли Веса?

„Идеята на филма е, че никой не може да избяга от любовта – независимо какъв е и къде е. Лист отбрулен върви по ръба – между комичното и трагичното. Трудно е да се определи жанрът. Той е като живота. А животът ни е жанрово смесен…“
Светослав Овчаров