Кристин е на 33 години и е парализирана. Макар вярата в чудеса и надеждата на поклонниците да са й чужди, тя се съгласява да тръгне за Лурд. Кристин забелязва само между другото, че светената вода очевидно й въздейства по някакъв начин. Инспекторите от медицинската комисия трябва да установят божественото чудо.