„В малък град живее пощальон с майка си. Строителна организация иска да купи къщата им, за да продаде мястото със спекулативни цели. Представителите на организацията – лекар, адвокат и месар използват най-различни средства, за да накарат опонентите си да напуснат къщата. Но пощальонът не отстъпва. Той следи кореспонденцията на лекаря и по-специално на жена му, в която е влюбен, шпионира и неговите съдружници. За да отмъсти за постоянните тревоги, той сипва захар в резервоара на колата на месаря и става причина за неговата смърт… Разследването довежда един безкомпромисен полицейски инспектор до разкриване на още две престъпления…”
Каталог на игралните филми 1987-1988.