В хода на следствието, което се води срещу него, се изясняват мотивите, които са го тласнали в порочния кръг на насилието, необратимите поражения, които то нанася в неговото съзнание.