Трима мъже изнасилват младата и красива Яна – приятелка на Траян. Той попада на следите на престъпниците. Убива един от тях и когато се готви да се разправи с останалите двама, е задържан. В хода на следствието се изясняват мотивите, които са го тласнали в порочния кръг на насилието и пораженията, които то нанася в неговото съзнание.