След години Велински вече е остарял и уморен човек, който се е оттеглил от света в малка селска къща. Посещават го полк. Пърси и неговият шеф полк. Лоуел, който иска от него да изпълни мисия в България. Велински неохотно се съгласява, след като американецът го заплашва да му отнеме пенсията. Пристигайки в България под прикритието на разсеян учен, Велински извършва няколко непредсказуеми постъпки — убива американски агент, посещава мястото, на което е била родната му къща, показва на придружаващата го като преводачка, че знае български. Това не може да означава нищо друго, освен че е решил да се разкрие.