Документален поглед върху една от столиците на Персийската империя – древния град Парса, известен като Персеполис. Според археолози най-старите останки в областта датират от 515г. пр. Хр. През 330г.пр.Хр. Персеполис е опожарен от Александър Македонски. С помощта на компютърни възстановки и археологически проучвания филмът представя историята на един от най-забележителните древни градове.