Семейството Алекс е емигрирало от Аржентина в Германия през 70-те. На 7 години той открива, че има телекинетични способности, но това с нищо не му помага да избегне болките, съпътстващи растежа на всички момчета. Когато обаче семейството му се разпада, защото майка му се приспособява лесно към новите условия, а баща му не може да спре да тъгува за Аржентина, Алекс опитва да използва необикновените си способности, за да ги събере отново.