Рана, нейният баща и местният продавач Рахмат са единствените хора, които обичат малкото потънало в мъгла планинско селце. Овдовелият старец сякаш бавно отброява дните до смъртта си, а дъщеря му живее като в мъгла, очаквайки завръщането на любимия си съпруг Хабиб, изчезнал преди години без вест в ирано-иракската война. Когато Рахмат й предлага женитба, Рана трябва да се изправи срещу цялата дълбочина на мъката си, а баща й се надява рано или късно тя да приеме.