Филм за всеотдаен, свенлив човек, смятан за един от най-храбрите и най-важните военни кореспонденти на нашето време, който обаче няма нищо общо с изтърканите клишета за врял и кипял ветеран.