В страна, в която традицията неизменно е на нож със съвремието, Кол е колежанин, решен да си живее живота. Но баща му умира, а той е принуден да поеме отговорността за отдавнашно престъпление и се озовава в страховитите, феодални затънтени краища на Албания.