Пространство за съвременно изкуство и комуникационен дизайн.