ГрафикАрт

Галерия Графикарт е пространство за изложби и събития, фокусирано върху графично изкуство – в спектъра от неговите класически форми до съвременните изразни средства. Пространство за среща на любителите на графиката с утвърдени имена, но и с артисти, които са избрали графиката за свое призвание през ХХІ в.

Програма

Избрани съчинения - 18 май 2023 - 18 юни 2023


Може също да ти хареса