Работите на трима от тях – Траяна Панайотова, Лаура Димитрова и Николай Станев – са отличени като най-добри от жури в седемчленен състав. Освен наградените автори, внимание заслужават и творбите на останалите участници, които посредством техниките на колажа, разкриват нови светове и послания.