Появил са на артистичната сцена през 70-те, проф. Бранимир Каранович принадлежи на онова поколение художници, които носят нова перспектива както за фотографията, така и за света, който ги заобикаля. През цялото това време Каранович балансира между черно-бялата и цветната фотография, винаги поддържайки градска тематична рамка, за да изследва и изобрази парадоксалните ѝ иронични сцени, ситуации и състояния на съвременното общество.