Между 19:00 и 21:00 на 15 септември са предвидени демонстрации на класически печатни техники за художествена графика, а след 21:00 доц. Владимир Генадиев открива изложбата официално. Първият ден на фестивала приключва с представянето на две книги на проф. Мъгърдич Касапян: Графични антитези – посветена на творчеството на проф. Иван Газдов, и Техники и материали при обучението на студентите по графика.
Музеен център за съвременна история, проф. д-р Мъгърдич Касапян и Борис Ковачев включват инициативата и в т.нар. Малка нощ. Между 13:00 и 17:00 на 16 и 17 септември те ще водят лекции и демонстрации с работилница за деца по печатни техники в художествената графика.